en_US
en
 
ACABA 6
672
 
 

UZAYDA YÖNLER VAR MIDIR?

Yönler hayatımızda büyük yer kaplarlar. Mimari tarzlarda, saat hesaplamalarına kadar pek çok konuda belirleyici etken olurlar. Bir adres tarif ederken bile yönlerden yararlanmamız gerekir. Hatta rüzgarlara isimler verilirken de estikleri yönler temel alınmıştır. Peki, dünuyamız için bu kadar önemli ola yönler uzaydada varmıdır ? 

  Dünyada yönümüzü yeryüzüne göre tanımlıyoruz . Kuzey, güney, batı yada doğu derken , dünyanın kutuplarını yada Güneş'in doğup battığı yönleri kaynak olarak alıyoruz. Uzayda da yönleri tanımlayabiliriz. Dünyada olduğu gibi, uzaydada yön kavramı görelidir. Eğer dünyada uzaktaysanız, başka bir gökcismine yada tüm bir gökadaya göre yönleri belirleyebiliriz. Seçilen kaynağa göre aşağı , yukarı, sağ yada sol kavramlarını kullanabiliriz. Zaten bu kavramlar, dünyada bile kişye göre değişir. Farklı yönlere bakıyorsanız arkadaşınızın sağı yada solu sizinkilerden tümüyle farklı olabilir.