en_US
en
 
NASIL 2
740
 
 

KIŞIN YAPRAĞINI DÖKEN BİTKİLER NASIL SOLUNUM YAPARLAR? 

  Bitkilerde solunum organın yapraklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapraklar sayesinde fotosentez yapan bitki yaşamaya devam eder. Buna rağmen kışın yapraklarını döken bitkiler de yaşamlarını sürdürürler. Peki, nasıl oluyor da solunum organları kışın döküldüğü halde bitkiler canlı kalbiliyorlar ? 

 Yapraklarını döken bitkiler kışları fotosentez yapamazlar; çünkü fotosentez için yapraklarda bulunan klorofillere ihtiuaçları vardır. Bu yüzden sıcak havalarda, yani yapraklar henüz dökülmemişken bol bol besin depolarlar. Depolanan bu besin nişastadır. Kış geldiğinde bir bitki, yaşamını devam ettirebilmek için depoladağı nişastayı oksijenli solunumla yakar ve enerji elde eder .

​  Yapraklarla her ne kadar hem fotosentezhem de solunum yapabiliyor olsba da , aslında bitkinin başka bölümlerinde de oksijenli solunum yapılması mümkündür. Bir bitkide bulunan tek canlı yapılar yapraklar değildir. Odunsu bitkileri gövdesi ve kökleri de canlı hücrelerden oluşur. Tabiki bu hücrelerin her biri de , diğer bütün canlılar gibi, oksijenli solunumu gerçekleştiren organeller olan mitokondrilere sahiptir. 

 Bitkileri kabuğunda bulunan ve lentisel adı verilen delik ve küçük açıklıklar da bitkinin havaalışverişini sağlar.