en_US
en
 
ACABA 2
627
 
 

GÜNEŞ'İN DE BİR ÖMRÜ VAR MIDIR?

  Dünyamıda yaşamın devam etesindeki en büyük nedendir güneş. Verdiği ısı ve ışık sayesinde oranizasmaların ihtiyaçlarını karşılar. Milyonlarca yıldır yaşam kaynağı olmaya devam eden güneş de diğer tüm cisimler gibi bir gün elbette yok olacak. Peki, önümüzde daha kaç yıl var güneşli günleri görebileceğimiz?

  Güneş , G sınıfından sarı bir yıldız olarak tanımlanmaktadır. Bilim adamları, bu sınıftaki yılızların ortalama ömürlerinin   milyar yıl olduğu tahmin ediyorlar . Yapılan hesaplamalara göre güneşin yaşı şu anda tahmini olarak 4,5 milyar yıdır . Bu hesaplamalara bakılırsa , bu durumda güneşin 5,5 milyar yılı kalmış oluyor. 

  Gökcisimlerini ve evreni düşünürken genelde kendi ömrümüze oranladığımız bir gerçektir. Oysa evrendeki cisimlerin oluşum yıllarından ve ömrlerinden bahsederken milyonlarca , milyarlarca yıldan bahsetmek gerekir. Evrenin ömrüne baktığımızda daha milyarlarca yıl güneşin doğuşunu göreceimizi bilmek , yşamın da daha uzun süre devam edeceği alamına geliyor.