en_US
en
 
DEMOKRASİNİN UYGULANDIĞI İLK Y
621
 
 

DEMOKRASİNİN UYGULANDIĞI İLK YER

  Kökü eski yunan kültürüne kadar uzanan demokrasi kavramı, anlam ve içerik değişikliğine uğrayarak günümüze kadar kullanılmaya devam etmiştir. 

 Demkrasi kelimesi ilk olarak, Perikles'in Atinalilara verdiği bir nutukta kullanımıştır. 

 Demokrasinin ilk uygulayıcıları, Atina ve Isparta'daki şehir devletleri ile eski Yunanlılar olmuştur. Demokrasi eski Yunanistan'da 'tek adam' idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karşı, halkın kendi işlerine yön verebileceği bir yönetim şekli olarak düşünülmüştür. Eski Yunan kültüründen sonra demokrasi uzun yıllar unutulmuş,yerine krallık yönetimine bırakmıştır. Uzun bir aradan sonra Rodos adasınds 1641 yılında yazılan ilk siyasi anayasayla demokrasi yeniden gündeme gelmiştir. Çünkü bu anayasada ilk defa kanunları hazırlayacak bir mecliste ve bu kanunları uygulayacak bir hükümet heyetinden bahsedilmiştir. Bu tarihten itibaren sürekli gündemi işgal etmeye başlayan demkrasi, zamanla bugğnkü anlamını kazanarak yaygın bir yönetim şekli kabul edilmiştir. 

 1789 yılında meydana gelen  Fransız ihtilali, demokrasinin giderek yaygınlaşmasını salamıştır.